ZAKUPY

Zasady współpracy

1. Zamówienia możemy składać telefonicznie, e-mailem lub faksem.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego sklepu osobiście.

2. Dostawa towaru natępuje po indywidualnych ustaleniach.

Towary, których chwilowo brakuje w naszym magazynie, możemy w porozumieniu z Państwem zastąpić równoważnymi lub dostarczyć je terminie późniejszym, uzgodnionym z Państwem.

3. Sposób płatności

  • Gotówką
  • Przelewem (termin negocjowalny indywidualnie dla każdego Odbiorcy)
  • Aby po raz pierwszy skorzystać z opcji odroczonej płatności prosimy złożyć następujące dokumenty:odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego płatnika VAT (NIP)